משלוחים בפריסה ארצית

מדיניות האיכות של החברה

מדיניות האיכות של החברה

1. ייצור אלמנטים טרומיים מבטון  באיכות  גבוהה:

  • בהתאם לדרישות התקנים, החוקים ומפרטי הלקוח.
  • בהתאם לדרישות המפורשות .
  • תוך כדי מתן מענה לציפיות וצורכי הלקוח.
  • קיום מערכת ניהול איכות שתביא לשיפור איכות השירות  לשביעות רצון הלקוח תוך כדי שיפור מתמיד.

 

2. כל הפעילויות בתחום האיכות יקיפו ויחייבו את כל הגורמים בחברה ויעשו על פי ת"י 9001:2008 ISO – מת"י 005, ת"י 658 חלק 1 ות"י 489, חוקים ותקנות רלוונטיות לגבי ייצור ותקנים המשמשים כמודל לבניית מערכת הבטחת איכות.

3. כל הפעילויות בתחום האיכות יקיפו ויחייבו את כל הגורמים בחברה, ניהול האיכות יבוצע ברמת ההנהלה ויעשו על פי התקנים החוקים, הוראות, תוך כדי שביעות רצון הלקוח ושיפור מתמיד.

4. כל עובד ו/או בעל תפקיד, אחראי על איכות עבודתו וכל מנהל בחברה אחראי על האיכות בתחום עבודתו.

5. ביצוע המטלות והדרישות בתחום האיכות  מחייב את העובדים ובעלי התפקידים והוא חלק מתפקידם.

6. מדיניות האיכות מובנת ומיושמת ע"י כל עובדי החברה בכל עת.

7. מערכת האיכות פתוחה לביקורת והצעות שיפור מהעובדים, מהלקוחות וגורמים בלתי תלויים.

8. החברה תשקיע ומשקיעה בהדרכות והשתלמויות לעובדים ופעילות מניעה להפחתת עלויות איכות והגברת מוטיבציה של העובדים.

אשד איגרא בע"מ